top of page

Als psychotherapeut heb ik een BIG-registratie en ben ik aangesloten bij verschillende specialistische beroepsverenigingen. Vanuit mijn beroep ben ik gebonden aan een beroepscode met daaraan verbonden regels.

U kunt alle informatie vinden over deze regels op websites van beroepsverenigingen.

Zie bijvoorbeeld: www.psychotherapie.nl


Zo heeft een psychotherapeut bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag een psychotherapeut een andere hulpverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, informatie geven over uw behandeling.

bottom of page