Praktijk voor psychotherapie Zosia Dobrowolski

Klik hier om de ondertitel te bewerken
Als psychotherapeut heb ik een BIG-registratie en ben ik aangesloten bij verschillende specialistische beroepsverenigingen. Vanuit mijn beroep ben ik gebonden aan een beroepscode met daaraan verbonden regels.  

U kunt alle informatie vinden over deze regels op websites van beroepsverenigingen. 

Zie bijvoorbeeld: www.psychotherapie.nl


Zo heeft een psychotherapeut bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht. Alleen met uw schriftelijke toestemming mag een psychotherapeut een andere hulpverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, informatie geven over uw behandeling.