top of page

LET OP: allereerst wil ik aangeven dat op dit moment, tot nader order, mijn wachtlijst vol is omdat de wachttijd meer dan 3 maanden bedraagt. Wanneer dit wijzigt, pas ik dit aan op deze website.


Voor namen van andere psychotherapeuten verwijs ik u naar de website van de VKDP (Vereniging voor Kortdurende Dynamische Psychotherapie): www.vkdp.nl


Als mijn wachtlijst open is en u zich aan wil melden voor psychotherapie, dan kunt u mij een e-mail sturen met uw persoonsgegevens. Binnen een week neem ik contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.


Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar heb ik het volgende nodig:

* uw BSN nummer

* een verwijzing van de huisarts, waarop duidelijk staat aangegeven dat het om een verwijzing gaat voor Specialistische GGZ.


Met de volgende verzekeraars heb ik een contract: CZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea, De Friesland, Multizorg, DSW.

Daarbij moet ik wel aantekenen dat ik helaas gebonden ben aan omzetplafonds door de verzekeraar vastgesteld, zodat het kan gebeuren dat ik wel een contract heb met een verzekeraar die u heeft maar dat ik daar helaas geen ruimte meer in heb.

Ik volg de tarieven van de zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb.


Voor niet-verzekerde zorg hanteer ik het volgende tarief: Overig product, vastgesteld door de NZA, het ozp-tarief.


Voordat wij een eerste gesprek hebben stuur ik u per e-mail een biografische vragenlijst zodat zowel u als ik ons kunnen voorbereiden op het eerste gesprek. Uw gegevens vallen onder het beroepsgeheim en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

bottom of page